O meni

Sem prof. dr. Rok Vengust, rojen 5.7.1967, diplomiral na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1993. Leta 2000 sem opravil specializacijo iz Ortopedije. Od leta 2006 do leta 2021 sem bil vodja oddelka za kirurgijo hrbtenice na Ortopedski kliniki UKC v Ljubljani. Sem redni profesor za predmet Ortopedija na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, vodja razširjenega strokovnega kolegija za Ortopedijo pri MZ in član mednarodnih strokovnih združenj Eurospine, AO Spine in SEG (Spine Experts Group).

Ukvarjam z operativnim zdravljenjem hrbtenice in sem poglobljeno specializiran za operacije degenerativnih bolezni hrbtenice, posebej pri starostnikih ter vnetij in tumorjev hrbtenice.

V klinično prakso sem kot prvi v državi uvedel več kirurških metod. Mednje sodijo vertebroplastika, različni pristopi (TLIF, ALIF in AxialLIF) pri zatrditvah hrbtenice, osteotomije hrbtenice ter samostojen zadnji pristop pri operacijah ekstraduralnih tumorjev ter vnetij hrbtenice. S področja Ortopedije in kirurgije hrbtenice sem objavil 32 originalnih prispevkov, objavljenih v mednarodnih revijah, med drugim sem tudi avtor univerzitetnega učbenika. Organiziral sem več mednarodnih simpozijev s področja kirurgije hrbtenice, na številnih domačih in mednarodnih srečanjih sem bil vabljeni predavatelj.

Doma sem predan oče Luki in Maji, rekreativni športnik, športni navijač in ljubitelj dobrih filmov.

Knjiga - univerzitetni učbenik

Strokovne objave

Prisotnost v medijih