Osebna bibliografija za obdobje 1991-2020



1991

1. ROT, Uroš, VELENŠEK PRESTOR, Veronika, VENGUST, Rok. Raznolikost znotrajceličnih antigenov, ki jih uporabljamo za določanje avtoprotiteles pri bolnikih s sistemskimi vezivnotkivnimi boleznimi. Ljubljana: [U. Rot]: [V. Velenšek]: [R. Vengust], 1991. 22 f., ilustr., tabele. Prešernove naloge. [COBISS.SI-ID 2646292]



1992

2. ROT, Uroš, VELENŠEK PRESTOR, Veronika, VENGUST, Rok. Raznolikost znotrajceličnih antigenov, ki jih uporabljamo za določanje avtoprotiteles pri bolnikih s sistemskimi vezivnotkivnimi boleznimi. Medicinski razgledi : [medicinski pregledni, strokovni in raziskovalni članki]. [Tiskana izd.]. 31, št.3 (1992), str.315-329. ISSN 0025-8121. [COBISS.SI-ID 34474752]



1996

3. VENGUST, Rok, SRAKAR, Franc, ANTOLIČ, Vane, HERMAN, Srečko, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika, STARE, Janez. Acetabular development in patients treated with Salter’s innominate osteotomy due to residual dysplasia in congenital dislocation of the hip. V: MIKLAVČIČ, Damijan (ur.), et al. Proceedings. 9th International Conference on Mechanics in Medicine and Biology, Ljubljana, Slovenia, June 30 – July 4, 1996. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 1996. Str. 66-69. ISBN 961-6210-03-3. [COBISS.SI-ID 389716]



1997

4. VENGUST, Rok, SRAKAR, Franc. Biomehanika kolčnega sklepa = Biomechanics of the hip joint. Medicinski razgledi : [medicinski pregledni, strokovni in raziskovalni članki]. [Tiskana izd.]. 1997, let. 36, št. 1, str. 73-86. ISSN 0025-8121. [COBISS.SI-ID 7197657]
5. VENGUST, Rok, ANTOLIČ, Vane. Diferencialna diagnoza bolečine v križu. V: PAVLOVČIČ, Vinko (ur.). Bolečina v križu. Ljubljana: Klinični center, Ortopedska klinika, 1997. Str. 55-59. [COBISS.SI-ID 8355801]



1998

6. POMPE, Borut, STRAŽAR, Klemen, ANTOLIČ, Vane, STANIČ, Uroš, PAVLOVČIČ, Vinko, VENGUST, Rok, JERAJ, Janez. Impaired proprioception after anterior cruciate ligament reconstruction. V: ASHTON-MILLER, J… A… (ur.). Proceedings of the 10th International Conference on Mechanics in Medicine and Biology, March 2 – 5, 1998, Sheraton Princess Kaiulani Waikiki Honolulu, Hawaii, U.S.A. [S.l.]: Pacific Centre of Thermal-Fluids Engineerin (PCTFE), 1998. Str. 243-247. ISBN 0-9652469-5-7. [COBISS.SI-ID 13550631]
7. ANTOLIČ, Vane, VENGUST, Rok, DROBNIČ, Matej. Kinematika stopala. V: HERMAN, Srečko (ur.). Bolezni in deformacije stopala pri otroku in odraslem. Ljubljana: Klinični center, Ortopedska klinika, 1998. Str. 15-22. [COBISS.SI-ID 9175001]
8. VENGUST, Rok. Preoblikovanje acetabula in dolgoročni rezultati operacije po Salterju pri bolnikih z razvojno displazijo kolka : magistrsko delo. Ljubljana: [R. Vengust], 1998. 67f. [COBISS.SI-ID 1857556]
9. POMPE, Borut, STRAŽAR, Klemen, PAVLOVČIČ, Vinko, ANTOLIČ, Vane, STANIČ, Uroš, JERAJ, Janez, VENGUST, Rok. Proprioception after reconstruction of the anterior cruciate ligament. V: Abstract collection. 2nd Central European Orthopaedic Congress, June 3-6, 1998, Budapest, Hungary. Budapest: DePuy, Hungary, 1998. [COBISS.SI-ID 13550119]



1999

10. VENGUST, Rok, ANTOLIČ, Vane, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika. Better results of salter’s osteotomy after greater correction of dysplastic acetabulum in developmental dysplasia of the hip. V: FERJAN, Ilonka (ur.), et al. Book of abstracts and programme. Life Sciences Conference 1999 and Congress of Slovenian Pharmacological Society, Gozd Martuljek, Slovenia, September 18 – 22, 1999. Ljubljana: Slovenian Pharmacological Society, 1999. Str. 158. Pflugers Archive, Vol. 440, iss. 5 suppl. ISSN 0031-6768. [COBISS.SI-ID 10148057]
11. VENGUST, Rok, ANTOLIČ, Vane, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika, STRAŽAR, Klemen. Biomechanical aspect of Salter’s osteotomy in developmental dyspasia of the hip. V: HERMAN, Srečko (ur.). Abstract book. The 10th SICOT Trainees Meeting, September 15-18, 1999, Portorož, Slovenia. [S.l.: s.n.], 1999. Str. 65. [COBISS.SI-ID 10485721]
12. VENGUST, Rok, ANTOLIČ, Vane, RADOSAVLJEVIČ, Damjan. Biomehanika vratne hrbtenice. V: PAVLOVČIČ, Vinko (ur.). Bolezni vratne hrbtenice. Ljubljana: Ortopedska klinika, Klinični center, 1999. Str. 15-21. [COBISS.SI-ID 10900697]
13. ŠIMNIC, Ladislav, ANTOLIČ, Vane, PAVLOVČIČ, Vinko, STANIČ, Uroš, VENGUST, Rok. Evaluation of the anterior cruciate ligament function : a new non-invasive quantitative technique. Annales de la Société française d’arthroscopie. 1999, str. 181-184. ISSN 1276-1680. [COBISS.SI-ID 14759975]
14. RADOSAVLJEVIČ, Damjan, SCHARA, Karin, VENGUST, Rok. Funkcionalna anatomija vratne hrbtenice. V: PAVLOVČIČ, Vinko (ur.). Bolezni vratne hrbtenice. Ljubljana: Ortopedska klinika, Klinični center, 1999. Str. 7-14. [COBISS.SI-ID 10900441]
15. ANTOLIČ, Vane, STRAŽAR, Klemen, POMPE, Borut, PAVLOVČIČ, Vinko, VENGUST, Rok, STANIČ, Uroš, JERAJ, Janez. Increased muscle stiffness after anterior cruciate ligament reconstruction – memory on injury?. International orthopaedics. 1999, vol. 23, no. 5, str. 268-270. ISSN 0341-2695. [COBISS.SI-ID 14767655]
16. ANTOLIČ, Vane, STRAŽAR, Klemen, POMPE, Borut, PAVLOVČIČ, Vinko, VENGUST, Rok, STANIČ, Uroš, JERAJ, Janez. Increased muscle stiffness after anterior cruciate ligament reconstruction – memory on injury?. V: FERJAN, Ilonka (ur.), et al. Book of abstracts and programme. Life Sciences Conference 1999 and Congress of Slovenian Pharmacological Society, Gozd Martuljek, Slovenia, September 18 – 22, 1999. Ljubljana: Slovenian Pharmacological Society, 1999. Str. 157. Pflugers Archive, Vol. 440, iss. 5 suppl. ISSN 0031-6768. [COBISS.SI-ID 10147801]



2000

17. VENGUST, Rok, ANTOLIČ, Vane, KRALJ-IGLIČ, Veronika, IGLIČ, Aleš, ZUPANC, Oskar. Biochemical aspects of Salter’s osteotomy for treatment of acetabular dysplsia. Pflügers Archiv : european journal of physiology. 2000, letn. 440, št. 5, suppl., str. r166-r167. ISSN 0031-6768. [COBISS.SI-ID 12192729]
18. VENGUST, Rok, STROJNIK, Vojko, ANTOLIČ, Vane, ZUPANC, Oskar, JEVTIČ, Vladimir. Clinical and neurophysiological effects of electrostimulation and high load/low repetition exercises of quadricepes femoris in patients with patellar abnormalities. V: ANTOLIČ, Vane (ur.), et al. Book of abstracts. 3rd Central European Orthopaedic Congress, June 7 – 10, 2000, Portorož, Slovenia. Ljubljana: Cankarjev dom, Cultural and Congress Centre, 2000. Str. 127. ISBN 961-90277-4-4. [COBISS.SI-ID 11443417]
19. ZUPANC, Oskar, ANTOLIČ, Vane, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika, VENGUST, Rok. Different operative treatment of slipped capital femoral epiphysis : a comparative study of biomechanical status of the hip. Pflügers Archiv : european journal of physiology. 2000, letn. 440, št. 5, suppl., str. r175-r176. ISSN 0031-6768. [COBISS.SI-ID 12193241]
20. VENGUST, Rok, STROJNIK, Vojko, ANTOLIČ, Vane, PAVLOVČIČ, Vinko, ZUPANC, Oskar. Electrostimulation and high load muscular exercises as treatment modalities i patients with patellofemoral joint dysfunction. V: ERŽEN, Ida (ur.), ŠTIBLAR-MARTINČIČ, Draga (ur.). Life sciences 2000 : programme, abstracts, Gozd Martuljek, September 28th to October 1st, 2000. Ljubljana: Slovenian Society for Stereology and Quantitative Image Analysis, 2000. Str. 70. [COBISS.SI-ID 11895513]
21. ZUPANC, Oskar, BAEBLER, Boštjan, VENGUST, Rok, BERDEN, Nataša, SAĆIRI, V… Epidemiology and our experience with the operative treatments of slipped capial femoral epiphysis (SCFE) from 1970 to 1994. V: ANTOLIČ, Vane (ur.), et al. Book of abstracts. 3rd Central European Orthopaedic Congress, June 7 – 10, 2000, Portorož, Slovenia. Ljubljana: Cankarjev dom, Cultural and Congress Centre, 2000. Str. 137. ISBN 961-90277-4-4. [COBISS.SI-ID 11444441]
22. ZUPANC, Oskar, KRALJ-IGLIČ, Veronika, IGLIČ, Aleš, JAKLIČ, Anton, ANTOLIČ, Vane, VENGUST, Rok. The hip joint contact stress after different operative methods of severe slipped capital femoral epiphysis (SCFE). V: HOFF, Linda (ur.), HOFF, Craig (ur.). Proceedings of the 11th ICMMB, International Conference on Mechanics in Medicine and Biology, April 2-5, 2000, Maui, Hawaii, USA. [S. l.: s. n.], 2000. Str. 309-310, ilustr. [COBISS.SI-ID 1815636]
23. ZUPANC, Oskar, VENGUST, Rok. Konzervativno in operativno zdravljenje idiopatskih skolioz. V: HERMAN, Srečko (ur.). Skolioze, endoproteze velikih sklepov. Ljubljana: Ortopedska klinika, Klinični center, 2000. Str. 43-46. [COBISS.SI-ID 12422873]
24. STROJNIK, Vojko, VENGUST, Rok. Neuromuscular responses to maximum voluntary training and electrical stimulation in patient with laterar patellar shift. V: ANTOLIČ, Vane (ur.), et al. Book of abstracts. 3rd Central European Orthopaedic Congress, June 7 – 10, 2000, Portorož, Slovenia. Ljubljana: Cankarjev dom, Cultural and Congress Centre, 2000. Str. 115. ISBN 961-90277-4-4. [COBISS.SI-ID 11442649]
25. STRAŽAR, Klemen, ANTOLIČ, Vane, POMPE, Borut, VENGUST, Rok, PAVLOVČIČ, Vinko. Persistent disturbance of knee function after ACL reconstruction. V: ANTOLIČ, Vane (ur.), et al. Book of abstracts. 3rd Central European Orthopaedic Congress, June 7 – 10, 2000, Portorož, Slovenia. Ljubljana: Cankarjev dom, Cultural and Congress Centre, 2000. Str. 114. ISBN 961-90277-4-4. [COBISS.SI-ID 11442393]
26. VENGUST, Rok, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika, ANTOLIČ, Vane, ZUPANC, Oskar, DROBNIČ, Matej. Predictive value of HIP joint stress for development of osteoarthritis in patients with developmental dysplasia of the HIP. V: ERŽEN, Ida (ur.), ŠTIBLAR-MARTINČIČ, Draga (ur.). Life sciences 2000 : programme, abstracts, Gozd Martuljek, September 28th to October 1st, 2000. Ljubljana: Slovenian Society for Stereology and Quantitative Image Analysis, 2000. Str. 34. [COBISS.SI-ID 11879129]
27. VENGUST, Rok, DROBNIČ, Matej, DANIEL, Matej, ANTOLIČ, Vane, PERNUŠ, Franjo, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika. Role of magnification of standard anterior-posterior radiographs in determination of contact hip joint stress : short communication. Fángshí gäongchéng. 2000, vol. 12, no. 5, str. 30-32, ilustr. ISSN 1016-2356. [COBISS.SI-ID 2201428]
28. VENGUST, Rok, ZUPANC, Oskar. Scheuermannova bolezen. V: HERMAN, Srečko (ur.). Skolioze, endoproteze velikih sklepov. Ljubljana: Ortopedska klinika, Klinični center, 2000. Str. 37-41. [COBISS.SI-ID 12422617]
29. STANIČ, Uroš, LENART, Ladislav, ANTOLIČ, Vane, STROJNIK, Vojko, KLOPČAR, Nives, TOMŠIČ, M…, VENGUST, Rok, STRAŽAR, Klemen, POMPE, Borut. Staircase with automatic height adjustment for biomechanical measurements in rthopedia. V: ANTOLIČ, Vane (ur.), et al. Book of abstracts. 3rd Central European Orthopaedic Congress, June 7 – 10, 2000, Portorož, Slovenia. Ljubljana: Cankarjev dom, Cultural and Congress Centre, 2000. Str. 113. ISBN 961-90277-4-4. [COBISS.SI-ID 11442137]
30. ZUPANC, Oskar, ANTOLIČ, Vane, VENGUST, Rok, BAEBLER, Boštjan, BUNC, Matjaž. Threedimensional computer tomography in the diagnosis and preoperative plannig of developmental dysplasia of the HIP (DDH). V: ERŽEN, Ida (ur.), ŠTIBLAR-MARTINČIČ, Draga (ur.). Life sciences 2000 : programme, abstracts, Gozd Martuljek, September 28th to October 1st, 2000. Ljubljana: Slovenian Society for Stereology and Quantitative Image Analysis, 2000. Str. 51. [COBISS.SI-ID 11881945]
31. VENGUST, Rok, ANTOLIČ, Vane, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika, ZUPANC, Oskar. The value of hip joint contact stress as a factor determining long-term outcome of salter’s osteotomy. V: HOFF, Linda (ur.), HOFF, Craig (ur.). Proceedings of the 11th ICMMB, International Conference on Mechanics in Medicine and Biology, April 2-5, 2000, Maui, Hawaii, USA. [S. l.: s. n.], 2000. Str. 307-308. [COBISS.SI-ID 1815380]
32. ZUPANC, Oskar, PAVLOVČIČ, Vinko, VENGUST, Rok, JEVTIČ, Vladimir, BUNC, Matjaž. Value of the magnetic resonance imaging for the evaluation after conservativeor operative treatment of severe secondary osteonecrosis of the knee. V: ERŽEN, Ida (ur.), ŠTIBLAR-MARTINČIČ, Draga (ur.). Life sciences 2000 : programme, abstracts, Gozd Martuljek, September 28th to October 1st, 2000. Ljubljana: Slovenian Society for Stereology and Quantitative Image Analysis, 2000. Str. 50. [COBISS.SI-ID 11881689]



2001

33. ZUPANC, Oskar, VENGUST, Rok, BUNC, Matjaž, PAVLOVČIČ, Vinko. Akutna parapareza zaradi osteoblastoma lumbalnega vretenca pri adolescentki p dolgoletnem zdravljenju zaradi “idiopatske skolioze” = Acute paraparesis due to lumbal vertebral osteoblastoma in an adolescent patient after several years of treatment for “idiopatic scoliosis”. V: BRUČAN, Andrej (ur.), et al. Urgentna medicina : izbrana poglavja 7 : zbornik = Emergency medicine : selected topics 7 : proceedings. Ljubljana: Slovensko združenje za urgentno medicino: = Slovenian Society for Emergency Medicine, 2001. Str. 285-288. ISBN 961-90237-6-5. [COBISS.SI-ID 13445081]
34. ZUPANC, Oskar, ANTOLIČ, Vane, IGLIČ, Aleš, JAKLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika, STARE, Janez, VENGUST, Rok. The assessment of contact stress in the hip joint after operative treatmet for severe slipped capital femoral epiphysis. International orthopaedics. 2001, letn. 25, str. 9-12. ISSN 0341-2695. [COBISS.SI-ID 12860633]
35. VENGUST, Rok, DANIEL, Matej, ANTOLIČ, Vane, ZUPANC, Oskar, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika. Biomechanical evaluation of hip joint after Salter innominate osteotomy : a long-term follow-up study. Archives of orthopaedic and trauma surgery. 2001, vol. 121, str. 511-516. ISSN 0936-8051. [COBISS.SI-ID 2456148]
36. VENGUST, Rok. Bolečina v križu pri otroku : nujna stanja, pri katerih je vodilni simptom bolečina v križu. V: PAVLOVČIČ, Vinko (ur.). Nujna stanja v ortopediji. Ljubljana: Ortopedska klinika, Klinični center, 2001. Str. 29-40. [COBISS.SI-ID 14345945]
37. VENGUST, Rok, STROJNIK, Vojko, ANTOLIČ, Vane, PAVLOVČIČ, Vinko, ZUPANC, Oskar, BAEBLER, Boštjan. The effect of electrostimulation and high load exercises in patients with patellofemoral joint dysfunction. Journal of bone and joint surgery. British volume. 2001, letn. 83-b, suppl. 2, str. 210. ISSN 0301-620X. [COBISS.SI-ID 13799385]
38. VENGUST, Rok, STROJNIK, Vojko, PAVLOVČIČ, Vinko, ANTOLIČ, Vane, ZUPANC, Oskar. The effect of electrostimulation and high load exercises in patients with patellofemoral joint dysfunction. A preliminary report. Pflügers Archiv : european journal of physiology. 2001, letn. 442, št. 6, suppl. 1, str. r153-154. ISSN 0031-6768. [COBISS.SI-ID 13649113]
39. STROJNIK, Vojko, VENGUST, Rok. Effect of proprioceptive exercise on neuromuscular function in patients with patellar pain. V: ŠTRANCAR, Janez (ur.). Book of abstract[!] with programme. International Conference on Life Sciences 2001, Gozd Martuljek, Slovenia, September 22-26, 2001. Ljubljana: Slovenian Biophysical Society, 2001. Str. 80. ISBN 961-90942-0-4. [COBISS.SI-ID 13764313]
40. VENGUST, Rok, STROJNIK, Vojko, PAVLOVČIČ, Vinko, ANTOLIČ, Vane, ZUPANC, Oskar. The effect of proprioceptive training in patients with recurrent dislocationof patella. A preliminary report. V: ŠTRANCAR, Janez (ur.). Book of abstract[!] with programme. International Conference on Life Sciences 2001, Gozd Martuljek, Slovenia, September 22-26, 2001. Ljubljana: Slovenian Biophysical Society, 2001. Str. 76. ISBN 961-90942-0-4. [COBISS.SI-ID 13763801]
41. ZUPANC, Oskar, ANTOLIČ, Vane, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika, VENGUST, Rok. The predictive value of biomechanical status of the hip according to a long-term clinical result after different operative treatment of slipped capital femoral epiphysis. V: ŠTRANCAR, Janez (ur.). Book of abstract[!] with programme. International Conference on Life Sciences 2001, Gozd Martuljek, Slovenia, September 22-26, 2001. Ljubljana: Slovenian Biophysical Society, 2001. Str. 75. ISBN 961-90942-0-4. [COBISS.SI-ID 13763545]
42. VENGUST, Rok, ANTOLIČ, Vane, SRAKAR, Franc. Salter osteotomy for treatment of acetabular dysplasia in developmental dysplasia of the hip in patients under 10 years. Journal of pediatric orthopedics. Part B. 2001, letn. 10, št. 1, str. 30-36. ISSN 1060-152X. [COBISS.SI-ID 12860889]
43. ZUPANC, Oskar, BAEBLER, Boštjan, BERDEN, Nataša, VENGUST, Rok. Surgical treatment of osteogenesis imperfecta in children – our experinece. Journal of bone and joint surgery. British volume. 2001, letn. 83-b, suppl. 2, str. 211. ISSN 0301-620X. [COBISS.SI-ID 13799641]



2002

44. ZUPANC, Oskar, VENGUST, Rok, PAVLOVČIČ, Vinko, BUNC, Matjaž. Acute paraparesis due to lumbal vertebral osteoblastoma in an adolescent patient after several years of treatment for ‘idiopathic scoliosis’. European journal of emergency medicine. March 2002, letn. 9, št. 1, str. 102. ISSN 0969-9546. [COBISS.SI-ID 14621657]
45. ZUPANC, Oskar, VENGUST, Rok, POMPE, Borut, PAVLOVČIČ, Vinko. Arthroscopic ACL reconstruction using a quadrupled semitendinosus tendon graft- preliminary results. V: Book of abstracts. 4th Central European orthopaedic congress, 2002 May 29 – June 01 Cavcat. Zagreb: Department of Orthopaedic Surgery, 2002. Str. 116. ISBN 953-6255-29-4. [COBISS.SI-ID 14794201]
46. VENGUST, Rok, POMPE, Borut. Bolečina v sprednjem delu kolena pri mladostniku. V: PAVLOVČIČ, Vinko (ur.). Poškodbe pri športu. Ljubljana: Ortopedska klinika, Klinični center, 2002. Str. 67-73. [COBISS.SI-ID 15682521]
47. VENGUST, Rok, STROJNIK, Vojko, PAVLOVČIČ, Vinko, ANTOLIČ, Vane, ZUPANC, Oskar. The effect of proprioceptive training in patients with recurrent dislocation of the patella. Cellular & molecular biology letters : an international journal. 2002, vol. 7, no. 2, str. 379-380. ISSN 1425-8153. [COBISS.SI-ID 123518208]
48. VENGUST, Rok, STROJNIK, Vojko, PAVLOVČIČ, Vinko, ANTOLIČ, Vane, ZUPANC, Oskar. The effect of proprioceptive training in patients with recurrent dislocation of the patella. Cellular and molecular biology letters : international scientific journal. 2002, vol. 7, no. 2, str. 379-380. ISSN 1689-1392. [COBISS.SI-ID 3079601]
49. STROJNIK, Vojko, VENGUST, Rok, PAVLOVČIČ, Vinko. The effect of proprioceptive training on neuromuscular function in patients with patellar pain. V: The International Conference on Life Sciences – 2001 : 22-26 September 2001, Gozd Martuljek, Slovenia : [proceedings]. Wroclaw [Poland]: Polish Society for Cell Biology and University of Wroclaw, 2002. Vol. 7, no. 1, str. 170-[171], graf. prikaza. Cellular & molecular biology letters, vol. 7, no. 1. ISSN 1425-8153. [COBISS.SI-ID 1446065]
tipologija 1.08 -> 1.01
50. VENGUST, Rok. Idiopatska skolioza in Scheuermannova bolezen pri športniku. V: PAVLOVČIČ, Vinko (ur.). Poškodbe pri športu. Ljubljana: Ortopedska klinika, Klinični center, 2002. Str. 43-47. [COBISS.SI-ID 15681753]
51. VENGUST, Rok, TRAVNIK, Ludvik. Klinični pregled in diagnostika bolečine v križu. V: DRINOVEC, Jože (ur.). Kronično vensko popuščanje ; Kronična bolečina v križu. Novo mesto: Krka Zdravilišča, 2002. Str. 71-73. [COBISS.SI-ID 15330521]
52. TRAVNIK, Ludvik, VENGUST, Rok. Konzervativno zdravljenje kronične bolečine v križu. V: DRINOVEC, Jože (ur.). Kronično vensko popuščanje ; Kronična bolečina v križu. Novo mesto: Krka Zdravilišča, 2002. Str. 74-80. [COBISS.SI-ID 15330777]
53. VENGUST, Rok, TOMAŽEVIČ, Matevž, KRALJ-IGLIČ, Veronika, IGLIČ, Aleš, ANTOLIČ, Vane, ZUPANC, Oskar. Role of hip joint stress in development of dysplastic hip. V: Book of abstracts. 4th Central European orthopaedic congress, 2002 May 29 – June 01 Cavcat. Zagreb: Department of Orthopaedic Surgery, 2002. Str. 4. ISBN 953-6255-29-4. [COBISS.SI-ID 17015257]
54. VENGUST, Rok, GORENŠEK, Miro, PAVLOVČIČ, Vinko. Vertebroplastika – nova operativna metoda za zdravljenje osteoporotičnih zlomov vretenc = Vertebroplasty – new operative procedure for osteoporotic vertebral fractures. Zdravniški vestnik : glasilo Slovenskega zdravniškega društva. [Tiskana izd.]. 2002, letn. 71, št. 6, str. 363-366. ISSN 1318-0347. [COBISS.SI-ID 14997977]
55. TOMAŽEVIČ, Matevž. Vpliv sklepnega kolčnega tlaka na razvoj artroze kolka. Ljubljana: [M. Tomaževič], 2002. 42 f., ilustr.,tabele. Prešernove naloge. [COBISS.SI-ID 2480404]
56. ZUPANC, Oskar, SCHARA, Karin, VENGUST, Rok, ANTOLIČ, Vane. Zdrs glavice stegnenice: incidenca in epidemiologija = Incidence and epidemiology of slipped capital femoral epiphysis. Zdravniški vestnik : glasilo Slovenskega zdravniškega društva. [Tiskana izd.]. 2002, letn. 71, št. 5, str. 299-302. ISSN 1318-0347. [COBISS.SI-ID 14875865]



2003

57. ZUPANC, Oskar, VENGUST, Rok, POMPE, Borut, PAVLOVČIČ, Vinko. Arthroscopic ACL reconstruction using a quadrupled semitendinosus tendon graft – preliminary results. V: Abstract book. Helsinki: European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology, 2003. Str. 357. [COBISS.SI-ID 17210329]
58. GORENŠEK, Miro, VENGUST, Rok, KOŠAK, Robert, TRAVNIK, Ludvik. Degeneration of spine – degenerative dics disease (DDD). V: Spine in S. E. today. 2003. Str. 24. [COBISS.SI-ID 17284313]
59. POMPE, Borut, DANIEL, Matej, SOCHOR, Miroslav, VENGUST, Rok, KRALJ-IGLIČ, Veronika, IGLIČ, Aleš. Gradient of contact stress in normal and dysplastic human hips. Medical engineering & physics. [Print ed.]. 2003, vol. 25, str. 379-385. ISSN 1350-4533. [COBISS.SI-ID 3490644]
60. VENGUST, Rok, GORENŠEK, Miro. Intravascular leak of bone cement in vertebroplasty. V: Spine in S. E. today. 2003. Str. 26. [COBISS.SI-ID 17284569]
61. VENGUST, Rok, KRALJ-IGLIČ, Veronika, IGLIČ, Aleš, ANTOLIČ, Vane. Role of hip joint pressure for development of dysplastic hip. V: Abstract book. Helsinki: European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology, 2003. Str. 122. [COBISS.SI-ID 17208537]
62. TOMAŽEVIČ, Matevž. Vpliv sklepnega kolčnega tlaka na razvoj artroze kolka. V: PLUT, Samo (ur.), JEŽOVNIK, Mateja (ur.), HARLANDER, Matevž (ur.). Zbornik povzetkov. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, 2003. Str. 33-35. [COBISS.SI-ID 16000729]



2004

63. VENGUST, Rok, GORENŠEK, Miro, TRAVNIK, Ludvik, ZUPANC, Oskar. Cement leakage in vertebroplasty. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. 2004, letn. 71, suppl 1, str. 25. ISSN 0001-5415. [COBISS.SI-ID 18059225]
64. PLESTENJAK, Janez. Dolgoročni klinični rezultati po spondilodezi ledvenokrižnične hrbtenice. V: ŠTALC, Jurij (ur.), TOMINC, Uroš (ur.), POREDOŠ, Peter (ur.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. Ljubljana: Društvo študentov medicine Slovenije, 2004. Str. 104-105. ISBN 961-91286-0-5. [COBISS.SI-ID 19086809]
65. STROJNIK, Vojko, VENGUST, Rok. Effect of strength on chronic low back pain. V: Book of abstracts. 4th International Conference on Strength Training, 3-7 November 2004, Serres, Greece. Serres, Greece: Aristotle University of Thessaloniki, cop. 2004. Str. 210-211, graf. prikazi. ISBN 960-88403-0-9. [COBISS.SI-ID 2291377]
66. TRAVNIK, Ludvik, KOŠAK, Robert, GORENŠEK, Miro, VENGUST, Rok. Infections of spine. V: Spine in S. E. today. 2003. Str. 34. [COBISS.SI-ID 17285081]
67. TRAVNIK, Ludvik, KOŠAK, Robert, GORENŠEK, Miro, VENGUST, Rok, LEJKO-ZUPANC, Tatjana. Infections of spine : review of 64 cases (20 cases were operatively treated). Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. 2004, letn. 71, suppl 1, str. 27-28. ISSN 0001-5415. [COBISS.SI-ID 18059481]
68. TRAVNIK, Ludvik, VENGUST, Rok, KOŠAK, Robert, GORENŠEK, Miro. Lumbar discography. V: Final program and abstracts. Second Annual Meeting of the Spine Experts Group, Budapest 9-11 December 2004. Budapest: [s.n.], 2004. Str. 30-31. [COBISS.SI-ID 19185625]
69. BLINC, Aleš, BOŽIČ, Mojca, VENGUST, Rok, STEGNAR, Mojca. Methyl-methacrylate bone cement surface does not promote platelet aggregation or plasma coagulation in vitro. Thrombosis research. [Print ed.]. 2004, letn. 114, str. 179-184. ISSN 0049-3848. [COBISS.SI-ID 18354393]
70. VENGUST, Rok. Pomen različnih biomehanskih parametrov pri razvoju displastičnega kolka : doktorska disertacija. Ljubljana: [R. Vengust], 2004. 76 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 17707737]
71. MAVČIČ, Blaž, ANTOLIČ, Vane, VENGUST, Rok, SLIVNIK, Tomaž, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika. Predictive value of peak contact hip stress for hip osteoarthritis in long-term clinical follow-up of initially asymptomatic human hips. V: Abstract book. Praha: Galén, 2004. Str. 38. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca, Supplementum, 1. ISSN 0001-5415. [COBISS.SI-ID 4206164]
72. VENGUST, Rok. Spredaj boleče koleno. V: PAVLOVČIČ, Vinko (ur.). Poškodbe in bolezni kolena. Ljubljana: Ortopedska klinika, Klinični center, 2004. Str. 45-49. ISBN 961-91308-0-4. [COBISS.SI-ID 17506265]
73. VESEL, Matjaž, ŠTRAUS, Ivan, VENGUST, Rok, JUG, Marko. Wirbelsäulenbrüche bei Mb Bechterew im fortgeschrittenen Lebensalter. V: Abstracts 2004. Salzburg: Österreichische Gesellschaft für Unfallchirurgie, 2004. Str. 72. [COBISS.SI-ID 20644057]



2005

74. VENGUST, Vilibald, VENGUST, Rok, FOKTER, Samo K. Endoproteze intervertebralnega diska ledvene hrbtenice = Disc prosthesis of lumbar spine. V: KOMADINA, Radko (ur.), STRAHOVNIK, Andrej (ur.). Zbornik izbranih predavanj simpozija o poškodbah in okvarah hrbtenice. V. Celjski dnevi, Celje, 8.-9. 4. 2005. Celje: Služba za raziskovalno delo in izobraževanje, Splošna bolnišnica Celje, učna bolnišnica MF v Ljubljani; [Ljubljana]: Društvo travmatologov Slovenije: Združenje ortopedov SZD: Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino SZD, [2005]. Str. 116-122. [COBISS.SI-ID 266915]
75. VENGUST, Rok, KOCJANČIČ, Boštjan, GORENŠEK, Miro, TRAVNIK, Ludvik, KOŠAK, Robert, ROŠ-OPAŠKAR, Tanja. Operativno zdravljenje metastaz v hrbtenici = Surgical treatment of spinal metastasis. V: KOMADINA, Radko (ur.), STRAHOVNIK, Andrej (ur.). Zbornik izbranih predavanj simpozija o poškodbah in okvarah hrbtenice. V. Celjski dnevi, Celje, 8.-9. 4. 2005. Celje: Služba za raziskovalno delo in izobraževanje, Splošna bolnišnica Celje, učna bolnišnica MF v Ljubljani; [Ljubljana]: Društvo travmatologov Slovenije: Združenje ortopedov SZD: Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino SZD, [2005]. Str. 166-171. [COBISS.SI-ID 19432665]
76. KOŠAK, Robert, TRAVNIK, Ludvik, GORENŠEK, Miro, VENGUST, Rok. Skolioze pri nevro-mišičnih boleznih = Scoliosis at neuro-muscular diseases. V: KOMADINA, Radko (ur.), STRAHOVNIK, Andrej (ur.). Zbornik izbranih predavanj simpozija o poškodbah in okvarah hrbtenice. V. Celjski dnevi, Celje, 8.-9. 4. 2005. Celje: Služba za raziskovalno delo in izobraževanje, Splošna bolnišnica Celje, učna bolnišnica MF v Ljubljani; [Ljubljana]: Društvo travmatologov Slovenije: Združenje ortopedov SZD: Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino SZD, [2005]. Str. 71-77. [COBISS.SI-ID 19430617]
77. VENGUST, Rok. Vertebroplastika = Vertebroplasty. V: KOMADINA, Radko (ur.), STRAHOVNIK, Andrej (ur.). Zbornik izbranih predavanj simpozija o poškodbah in okvarah hrbtenice. V. Celjski dnevi, Celje, 8.-9. 4. 2005. Celje: Služba za raziskovalno delo in izobraževanje, Splošna bolnišnica Celje, učna bolnišnica MF v Ljubljani; [Ljubljana]: Društvo travmatologov Slovenije: Združenje ortopedov SZD: Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino SZD, [2005]. Str. 38-43. [COBISS.SI-ID 19429849]
78. TRAVNIK, Ludvik, KOŠAK, Robert, GORENŠEK, Miro, VENGUST, Rok. Vnetja hrbtenice = Inflammation of the spine. V: KOMADINA, Radko (ur.), STRAHOVNIK, Andrej (ur.). Zbornik izbranih predavanj simpozija o poškodbah in okvarah hrbtenice. V. Celjski dnevi, Celje, 8.-9. 4. 2005. Celje: Služba za raziskovalno delo in izobraževanje, Splošna bolnišnica Celje, učna bolnišnica MF v Ljubljani; [Ljubljana]: Društvo travmatologov Slovenije: Združenje ortopedov SZD: Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino SZD, [2005]. Str. 172-178. [COBISS.SI-ID 19432921]
79. RIGLER, Igor, RATOŠA, Ivica. Vpliv sklepnega kolčnega tlaka na razvoj idiopatske artroze kolka : [prešernova naloga]. Ljubljana: [I. Rigler]: [I. Ratoša], 2005. 49 f., tabele. Prešernove naloge. [COBISS.SI-ID 2900756]
80. GORENŠEK, Miro, VENGUST, Rok, TRAVNIK, Ludvik, KOŠAK, Robert. Zdravljenje degeneracije medvretenčne ploščice – sedanja doktrina in trendi v prihodnosti. V: KOMADINA, Radko (ur.), STRAHOVNIK, Andrej (ur.). Zbornik izbranih predavanj simpozija o poškodbah in okvarah hrbtenice. V. Celjski dnevi, Celje, 8.-9. 4. 2005. Celje: Služba za raziskovalno delo in izobraževanje, Splošna bolnišnica Celje, učna bolnišnica MF v Ljubljani; [Ljubljana]: Društvo travmatologov Slovenije: Združenje ortopedov SZD: Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino SZD, [2005]. Str. 179-185. [COBISS.SI-ID 19433177]
81. VENGUST, Rok. Zdravljenje nestabilnosti ramenskega sklepa. V: PAVLOVČIČ, Vinko (ur.). Bolezni in poškodbe ramenskega sklepa. Ljubljana: Ortopedska klinika, Klinični center, 2005. Str. 115-119. ISBN 961-91308-1-2. [COBISS.SI-ID 19734233]



2006

82. VENGUST, Rok, KOCJANČIČ, Boštjan. Dela (ne)zmožnost bolnika pri boleznih in poškodbah lumbosakralne hrbtenice. V: PAVLOVČIČ, Vinko (ur.). Dela (ne)zmožnost ortopedskega bolnika. Ljubljana: Ortopedska klinika, Klinični center, 2006. Str. 19-26. ISBN 961-91308-2-0. [COBISS.SI-ID 22606553]
83. ZUPANC, Oskar, BAEBLER, Boštjan, KRIŽANČIČ, Miran, VENGUST, Rok. Our experience in treatment of slipped capital femoral epiphysis. European journal of trauma. 2006, letn. 32, suppl. 1, str. 105. ISSN 1439-0590. [COBISS.SI-ID 21086169]
84. VENGUST, Rok, GORENŠEK, Miro, TRAVNIK, Ludvik, ZUPANC, Oskar, KOŠAK, Robert. Surgical treatment of extradural spinal metastases. European journal of trauma. 2006, letn. 32, suppl. 1, str. 107. ISSN 1439-0590. [COBISS.SI-ID 21086425]
85. RIGLER, Igor, RATOŠA, Ivica. Vpliv sklepnega kolčnega tlaka na razvoj idiopatske artoze kolka. V: TURK, Martina (ur.), GLAVNIK, Nina (ur.). Zbornik 18. kongresa študentov raziskovalcev Medicinske fakultete v Ljubljani, Ljubljana, 12. april 2006. Ljubljana: Društvo študentov medicine Slovenije, 2006. Str. 39-41. ISBN 961-91286-4-8. [COBISS.SI-ID 21251033]
86. ĐURAN, David. Vpliv športne vadbe na zmanjšanje kronične bolečine v ledvenem delu hrbta : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Đuran], 2006. 84 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 2789553]
87. JANEŽ, Jurij, STRAŽAR, Peter. Vpliv vertebroplastike na degeneracijo sosednjih medvretenčnih ploščic. Ljubljana: [J. Janež, P. Stražar], 2006. 43 f., ilustr., tabele. Prešernove naloge. [COBISS.SI-ID 3062292]



2007

88. VENGUST, Rok, KOCJANČIČ, Boštjan. Bolečina v vratu. V: PAVLOVČIČ, Vinko (ur.). Obravnava ortopedskega bolnika v ambulanti družinskega zdravnika. Ljubljana: Ortopedska klinika, Klinični center, 2007. Str. 7-12. ISBN 978-961-91308-3-4. [COBISS.SI-ID 34282201]
89. REČNIK, Gregor, KRALJ-IGLIČ, Veronika, IGLIČ, Aleš, ANTOLIČ, Vane, KRAMBERGER, Slavko, VENGUST, Rok. Higher peak contact hip stress predetermines the side of hip involved in idiopathic osteoarthritis. Clinical biomechanics. [Print ed.]. Dec. 2007, vol. 22, no. 10, str. 1119-1124, ilustr. ISSN 0268-0033. [COBISS.SI-ID 6168148]
90. MAVČIČ, Blaž, ANTOLIČ, Vane, VENGUST, Rok, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika. Variability of the wiberg CE angle within normal range does not predict hip osteoarthritis in the old age. V: Abstract book. Fifth SICOT/SIROT Annual International Conference, 29 August – 1 September. Marrakech: [s.n.], 2007. Str. 31-32. [COBISS.SI-ID 23313113]



2008

91. TRAVNIK, Ludvik, KOŠAK, Robert, VENGUST, Rok, FINDERLE, Žarko. Anaerobic spondylodiscitis caused by clostridium perfringens – case presentational. V: Book of abstracts : CEOC. 7th Central European Orthopaedic Congress, Bratislava, 24.- 26.1.2008. [Bratislava: Slovak Orthopedic and Traumatological Society, 2008]. [COBISS.SI-ID 24681433]
92. TRAVNIK, Ludvik, KOŠAK, Robert, GORENŠEK, Miro, VENGUST, Rok. Association of microbial lumbar spondylodiscitis and infectious pseudoaneurysm of the abdominal aorta. V: BRECELJ, Janez (ur.), DROBNIČ, Matej (ur.), MAVČIČ, Blaž (ur.). Zbornik prispevkov = Proceedings. 2. slovenski ortopedski kongres z mednarodno udeležbo, 14.-15. marec 2008 = 2nd Slovenian Orthopaedic Congress with International Participation, March 14-15, 2008, Rogaška Slatina, Slovenija. Ljubljana: Združenje ortopedov, Slovensko zdravniško društvo, 2008. Str. 119. ISBN 978-961-6456-33-3. [COBISS.SI-ID 24022745]
93. MAVČIČ, Blaž, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika, BRAND, Richard A., VENGUST, Rok. Cumulative hip contact stress predicts osteoarthritis in DDH. Clinical orthopaedics and related research. Apr. 2008, vol. 466, no. 4, str. 884-891. ISSN 0009-921X. [COBISS.SI-ID 6371156]
94. GORENŠEK, Matevž, GORENŠEK, Miro, VENGUST, Rok. Endoproteze vratne hrbtenice. V: PAVLOVČIČ, Vinko (ur.). Novosti v ortopediji. Ljubljana: Ortopedska klinika, Klinični center, 2008. Str. 113-121. ISBN 978-961-91308-4-1. [COBISS.SI-ID 24231641]
95. VENGUST, Rok, VOZLIČ, David. Endoskopske operacije diskus hernije ledvene hrbtenice. V: PAVLOVČIČ, Vinko (ur.). Novosti v ortopediji. Ljubljana: Ortopedska klinika, Klinični center, 2008. Str. 123-126. ISBN 978-961-91308-4-1. [COBISS.SI-ID 24231897]
96. TRAVNIK, Ludvik, VENGUST, Rok, KOŠAK, Robert. Hydatid disease of the lumbar spine – case pesentation [!] : [predavanje na] 6th Spine Experts Group Annual Conference, 4-7 December 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 26072281]
97. SEDONJA, Irena, STARC, Iztok, VENGUST, Rok. Kostnosklepna tuberkuloza – prikaz primera = Osteoarticular tuberculosis – a case report. V: KOCIJANČIČ, Igor (ur.), KUHELJ, Dimitrij (ur.). Knjiga abstraktov = Abstract book. 4. kongres radiologov Slovenije z mednarodno udeležbo = 4th Congress of Slovenian Radiologists with International Participation, Ptuj, 9.-11. oktober 2008_. Ljubljana: Klinični inštitut za radiologijo, Univerzitetni klinični center: = Institute of Radiology, University Medical Centre, 2008. Str. 48. ISBN 978-961-6442-34-3. [COBISS.SI-ID 512212024]
98. FOKTER, Samo K., VENGUST, Rok. Lumbar disc herniation and osteoporotic vertebral fractures. ARGOS international symposium scientific book. 2008, str. 58. ISSN 1773-9462. [COBISS.SI-ID 353955]
99. KOŠAK, Robert, GORENŠEK, Matevž, VENGUST, Rok, TRAVNIK, Ludvik. Luque galveston technique in children with neuromuscular scoliosis who developed a long paralytic C-shape scoliotic curve. V: Book of abstracts : CEOC. 7th Central European Orthopaedic Congress, Bratislava, 24.- 26.1.2008. [Bratislava: Slovak Orthopedic and Traumatological Society, 2008]. [COBISS.SI-ID 24681689]
100. TRAVNIK, Ludvik, KOŠAK, Robert, VENGUST, Rok, GORENŠEK, Matevž. Osteoid osteoma of the spine: technique using gamma probe guided high speed intralesional drill excision. V: Book of abstracts : CEOC. 7th Central European Orthopaedic Congress, Bratislava, 24.- 26.1.2008. [Bratislava: Slovak Orthopedic and Traumatological Society, 2008]. [COBISS.SI-ID 24682969]
101. VENGUST, Rok. Sodobni trendi v operativnem zdravljenju hernije diskusa ledvene in vratne hrbtenice. V: BRECELJ, Janez (ur.), DROBNIČ, Matej (ur.), MAVČIČ, Blaž (ur.). Zbornik prispevkov = Proceedings. 2. slovenski ortopedski kongres z mednarodno udeležbo, 14.-15. marec 2008 = 2nd Slovenian Orthopaedic Congress with International Participation, March 14-15, 2008, Rogaška Slatina, Slovenija. Ljubljana: Združenje ortopedov, Slovensko zdravniško društvo, 2008. Str. 65. ISBN 978-961-6456-33-3. [COBISS.SI-ID 24012761]
102. VENGUST, Rok. Sodobni trendi v operativnem zdravljenju hernije diskusa ledvene in vratne hrbtenice : 2. slovenski ortopedski kongres z mednarodno udeležbo, 14.-15. marec 2008 Rogaška Slatina. 2008. [COBISS.SI-ID 24013273]
103. VENGUST, Rok. Surgery of extradural metastases of the spine. Rehabilitacija. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 7, supl. 3, str. 185-187. ISSN 1580-9315. [COBISS.SI-ID 249313536]
104. VENGUST, Rok. Vertebroplastika. V: PAVLOVČIČ, Vinko (ur.). Novosti v ortopediji. Ljubljana: Ortopedska klinika, Klinični center, 2008. Str. 139-144. ISBN 978-961-91308-4-1. [COBISS.SI-ID 24232409]
105. JANEŽ, Jurij, STRAŽAR, Peter, VENGUST, Rok. Vpliv vertebroplastike na degeneracijo sosednjih medvretenčnih ploščic = Effect of vertebroplasty on adjacent intervertebral disc degeneration. Zdravniški vestnik : glasilo Slovenskega zdravniškega društva. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 77, št. 2, str. 125-128. ISSN 1318-0347. [COBISS.SI-ID 24006361]



2009

106. VOZLIČ, David, VENGUST, Rok. Akutni glavobol zaradi bolezni vratne hrbtenice. V: ŽVAN, Bojana (ur.), ZALETEL, Marjan (ur.). Akutni glavobol. Ljubljana: Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni, 2009. Str. 95-100. ISBN 978-961-92333-6-8. [COBISS.SI-ID 26392793]
107. REČNIK, Gregor, VENGUST, Rok, KRALJ-IGLIČ, Veronika, VOGRIN, Matjaž, KRAJNC, Zmago, KRAMBERGER, Slavko. Association between sub-clinical acetabular dysplasia in a younger age at hip arthroplasty in idiopathic osteoarthritis. Journal of international medical research. 2009, vol. 37, no. 5, str. 1620-1625. ISSN 0300-0605. http://www.jimronline.net/content/full/2009/93/1254.pdf. [COBISS.SI-ID 3454783]
108. VENGUST, Rok. Degenerativne bolezni ledvene hrbtenice in operativno zdravljenje. Celje: Mavrica, 2009. 104 str., ilustr. ISBN 978-961-6282-51-2. [COBISS.SI-ID 247443968]
109. VENGUST, Rok, KOŠAK, Robert, GORENŠEK, Miro, TRAVNIK, Ludvik, GORENŠEK, Matevž. Fiksacija in spondileza ob dekompresiji zaradi spinalne stenoze ledvene hrbtenice. V: Stenoza spinalnega kanala. Ankaran: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, 2009. [COBISS.SI-ID 26996953]
110. ANTOLIČ, Vane (urednik), VENGUST, Rok (urednik), POMPE, Borut (urednik). Hrbtenica : klinične poti zdravljenja. Ljubljana: Ortopedska klinika, 2009. 64 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-91308-5-8. [COBISS.SI-ID 243847680]
111. VENGUST, Rok. Interlaminarna endoskopska operacija hernije medvretenčne ploščice na nivoju L5S1 = Interlaminar endoscopic surgery for L5S1 disc herniation. V: Predavanja na 10. kongresu endoskopske kirurgije Slovenije, Portorož, 10.-12. maj 2009 = Lecture papers presented at the 10th Congress of Endoscopic surgery of Slovenia. [Ljubljana: Endoskopska revija, 2009]. Letn. 14, št. 30, str. 29-34. Endoskopska revija, št. 30. [COBISS.SI-ID 25733081]
112. VENGUST, Rok, MIHALIČ, Rene. Ortopedsko zdravljenje radikulo in mielopath vratne hrbtenice. V: ANTOLIČ, Vane (ur.), VENGUST, Rok (ur.), POMPE, Borut (ur.). Hrbtenica : klinične poti zdravljenja. Ljubljana: Ortopedska klinika, 2009. Str. 8-10. ISBN 978-961-91308-5-8. [COBISS.SI-ID 25964249]
113. VENGUST, Rok, MARTINČIČ, David. Ortopedsko zdravljenje spinalne stenoze. V: ANTOLIČ, Vane (ur.), VENGUST, Rok (ur.), POMPE, Borut (ur.). Hrbtenica : klinične poti zdravljenja. Ljubljana: Ortopedska klinika, 2009. Str. 43-44. ISBN 978-961-91308-5-8. [COBISS.SI-ID 25967065]
114. REČNIK, Gregor, KRALJ-IGLIČ, Veronika, IGLIČ, Aleš, ANTOLIČ, Vane, KRAMBERGER, Slavko, RIGLER, Igor, POMPE, Borut, VENGUST, Rok. The role of obesity, biomechanical constitution of the pelvis and contact joint stress in progression of hip osteoarthritis. Osteoarthritis and cartilage. 2009, letn. 17, št. 7, str. 879-882. ISSN 1063-4584. DOI: 10.1016/j.joca.2008.12.006. [COBISS.SI-ID 25556185]
115. GORENŠEK, Matevž, VENGUST, Rok, KOŠAK, Robert, GORENŠEK, Miro, TRAVNIK, Ludvik. Spondylodiscitis of thoracolumbar spine – which approach to use. V: Book of abstracts. 7th Annual Meeting of Spine Experts Group, Zagreb December 3rd-5th 2009. Zagreb: Spine Experts Group, 2009. Str. 22. [COBISS.SI-ID 26995673]
116. PAVLOVČIČ, Vinko, VENGUST, Rok, KOCJANČIČ, Boštjan. Stopnje nujnosti in smernice zdravljenja težav s hrbtenico. V: ANTOLIČ, Vane (ur.), VENGUST, Rok (ur.), POMPE, Borut (ur.). Hrbtenica : klinične poti zdravljenja. Ljubljana: Ortopedska klinika, 2009. Str. 60-64. ISBN 978-961-91308-5-8. [COBISS.SI-ID 25968089]
117. VENGUST, Rok, KOŠAK, Robert, GORENŠEK, Miro, TRAVNIK, Ludvik, GORENŠEK, Matevž. Surgical complications after rigid lumbar spine fixation. V: Book of abstracts. 7th Annual Meeting of Spine Experts Group, Zagreb December 3rd-5th 2009. Zagreb: Spine Experts Group, 2009. Str. 7-8. [COBISS.SI-ID 26993369]
118. REČNIK, Gregor. Vpliv debelosti, dvigovanja težkih bremen in kolčnega tlaka na nastanek primarne artroze kolka : doktorska disertacija. Ljubljana: [G. Rečnik], 2009. 57 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 248495104]



2010

119. MOVRIN, Igor, VENGUST, Rok, KOMADINA, Radko. Adjacent vertebral fractures after percutaneous vertebral augmentation of osteoporotic vertebral compression fracture: a comparison of baloon kyphoplasty and vertebroplasty. V: Maribor spine. Maribor: Univerzitetni klinični center, [2010]. Str. [20]. [COBISS.SI-ID 3728959]
120. MOVRIN, Igor, VENGUST, Rok, KOMADINA, Radko. Adjacent vertebral fractures after percutaneous vertebral augmentation of osteoporotic vertebral compression fracture: a comparison of baloon kyphoplasty and vertebroplasty. V: Final program and abstracts. Slovenia 2010 Spine Symposium, April 9-10, 2010, Ljubljana, Slovenia. [Ljubljana: UMC, Department of orthopaedic surgery: Slovenian spine society], 2010. Str. 52. [COBISS.SI-ID 3607103]
121. MOVRIN, Igor, VENGUST, Rok, KOMADINA, Radko. Adjacent vertebral fractures after percutaneous vertebral augmentation of osteoporotic vertebral compression fracture: a comparison of baloon kyphoplasty and vertebroplasty. Archives of orthopaedic and trauma surgery. 2010, letn. 130, št. 9, str. 1157-1166. ISSN 0936-8051. [COBISS.SI-ID 463267]
122. VRTOVEC, Tomaž, VENGUST, Rok, LIKAR, Boštjan, PERNUŠ, Franjo. Analysis of four manual and a computerized method for measuring axial vertebral rotation in computed tomography images. Spine. 2010, vol. 35, no. 12, str. e535-e541, ilustr. ISSN 0362-2436. [COBISS.SI-ID 7707220]
123. ŠARABON, Nejc, PALMA, Polona, VENGUST, Rok, STROJNIK, Vojko. Effects of trunk functional stability training in subjects suffering from chronic lower back pain. V: Final program and abstracts. Slovenia 2010 Spine Symposium, April 9-10, 2010, Ljubljana, Slovenia. [Ljubljana: UMC, Department of orthopaedic surgery: Slovenian spine society], 2010. Str. 47. [COBISS.SI-ID 3796657]
124. VOZLIČ, David, JANEŽ, Jurij, STRAŽAR, Peter, VENGUST, Rok. Effects of vertebtoplasty on adjacent intervertebral disc degeneration. V: Final program and abstracts. Slovenia 2010 Spine Symposium, April 9-10, 2010, Ljubljana, Slovenia. [Ljubljana: UMC, Department of orthopaedic surgery: Slovenian spine society], 2010. Str. 51. [COBISS.SI-ID 27001305]
125. VENGUST, Rok, GORENŠEK, Matevž, VOZLIČ, David. Interbody fusion after AxiaLIF – preliminary results. V: Final program and abstracts. Slovenia 2010 Spine Symposium, April 9-10, 2010, Ljubljana, Slovenia. [Ljubljana: UMC, Department of orthopaedic surgery: Slovenian spine society], 2010. Str. 57. [COBISS.SI-ID 27001561]
126. REČNIK, Gregor, KOŠAK, Robert, VENGUST, Rok. Lumbar fusion for segmental instability in isthmic and degenerative spondylolisthesis. V: Maribor spine. Maribor: Univerzitetni klinični center, [2010]. Str. [17]. [COBISS.SI-ID 3728703]
127. TRAVNIK, Ludvik, VENGUST, Rok, KOŠAK, Robert, GORENŠEK, Miro, GORENŠEK, Matevž. Osteoid osteoma of the spine technique using gamma probe guided high speed intralesional drill excision. V: Final program and abstracts. Slovenia 2010 Spine Symposium, April 9-10, 2010, Ljubljana, Slovenia. [Ljubljana: UMC, Department of orthopaedic surgery: Slovenian spine society], 2010. Str. 29. [COBISS.SI-ID 27000281]
128. VENGUST, Rok, GORENŠEK, Matevž, VOZLIČ, David. Preliminary results of L5-S1 interbody fixation with AXIALIF introduction and objective. V: Maribor spine. Maribor: Univerzitetni klinični center, [2010]. [1 str.]. [COBISS.SI-ID 28042969]
129. REČNIK, Gregor, KOŠAK, Robert, VENGUST, Rok. Restoration of sagittal balance in spondylolisthesis with TLIF using transpedicular distraction-compression fixation technique. V: Final program and abstracts. Slovenia 2010 Spine Symposium, April 9-10, 2010, Ljubljana, Slovenia. [Ljubljana: UMC, Department of orthopaedic surgery: Slovenian spine society], 2010. Str. 17. [COBISS.SI-ID 3605567]
130. VENGUST, Rok, GORENŠEK, Matevž, KOŠAK, Robert, GORENŠEK, Miro, TRAVNIK, Ludvik. Surgery for thoracolumbar spondylodiscitis – posterior approach with stabilization of anterior/posterior column. V: Final program and abstracts. Slovenia 2010 Spine Symposium, April 9-10, 2010, Ljubljana, Slovenia. [Ljubljana: UMC, Department of orthopaedic surgery: Slovenian spine society], 2010. Str. 30-31. [COBISS.SI-ID 27000793]
131. KOŠAK, Robert, VENGUST, Rok, TRAVNIK, Ludvik, GORENŠEK, Matevž, GORENŠEK, Miro. Surgery of extradural metastases of the spine. V: Final program and abstracts. Slovenia 2010 Spine Symposium, April 9-10, 2010, Ljubljana, Slovenia. [Ljubljana: UMC, Department of orthopaedic surgery: Slovenian spine society], 2010. Str. 25. [COBISS.SI-ID 26999769]
132. VRTOVEC, Tomaž, VENGUST, Rok, LIKAR, Boštjan, PERNUŠ, Franjo. Symmetry of vertebral structures : can it be used to measure axial vertebral rotation?. V: Final program and abstracts. Slovenia 2010 Spine Symposium, April 9-10, 2010, Ljubljana, Slovenia. [Ljubljana: UMC, Department of orthopaedic surgery: Slovenian spine society], 2010. Str. 73. [COBISS.SI-ID 7690580]
133. VENGUST, Vilibald, VENGUST, Rok, FOKTER, Samo K. Total disc endoprothesis for chronic low back pain – a review of 52 cases. V: Final program and abstracts. Slovenia 2010 Spine Symposium, April 9-10, 2010, Ljubljana, Slovenia. [Ljubljana: UMC, Department of orthopaedic surgery: Slovenian spine society], 2010. Str. 40. [COBISS.SI-ID 450979]
134. GORENŠEK, Matevž, VENGUST, Rok, KOŠAK, Robert, TRAVNIK, Ludvik, GORENŠEK, Miro. Transplantation of chondrocytes derived from elastic cartilage into the site of previously evacuated nucleus pulposus. V: Final program and abstracts. Slovenia 2010 Spine Symposium, April 9-10, 2010, Ljubljana, Slovenia. [Ljubljana: UMC, Department of orthopaedic surgery: Slovenian spine society], 2010. Str. 71. [COBISS.SI-ID 27002073]
135. VENGUST, Rok, MIHALIČ, Rene, TUREL, Matjaž. Two different causes of acute respiratory failure in a patient with diffuse idiopathic skeletral hyperostosis and ankylosed cervical spine. European spine journal. 2010, vol. 19, iss. 2 suppl., s130-s134. ISSN 0940-6719. [COBISS.SI-ID 1536270532]
136. VENGUST, Rok, KOŠAK, Robert, TRAVNIK, Ludvik. Vertebroplasty for osteoporotic vertebral fractures. V: PFEIFER, Marija (ur.). [Zbornik povzetkov predavanj in posterjev]. Ljubljana: Združenje endokrinologov Slovenije, Slovensko zdravniško društvo, 2010. Str. 117. ISBN 978-961-91692-1-6. [COBISS.SI-ID 27583961]



2011

137. MAVČIČ, Blaž, TRAVNIK, Ludvik, VENGUST, Rok. Anatomija in biomehanika kolena. V: ANTOLIČ, Vane (ur.), VENGUST, Rok (ur.), POMPE, Borut (ur.). Koleno : klinične poti zdravljenja. XXVII. Ortopedski dnevi, 2011, Ljubljana, 14. februarja 2011. Ljubljana: Ortopedska klinika, UKC, 2011. Str. 3-5. ISBN 978-961-91308-6-5. [COBISS.SI-ID 28445657]
138. ŠARABON, Nejc, PALMA, Polona, VENGUST, Rok, STROJNIK, Vojko. Effects of trunk functional stability training in subjects suffering from chronic low back pain : a pilot study = Učinkovitost senzorično-motorične stabilizacijske vadbe trupa pri pacientih s kronično bolečino v ledvenem delu hrbtenice : pilotska študija. Kinesiologia Slovenica : scientific journal on sport. [Print ed.]. 2011, vol. 17, no. 2, str. 25-37, ilustr., graf. prikazi. ISSN 1318-2269. http://www.kinsi.si/upload/clanki/053953_218_%20sarabon.pdf. [COBISS.SI-ID 2092755]
139. VENGUST, Rok, KOŠAK, Robert, GORENŠEK, Matevž. Interbody fusion after AxiaLIF – preliminary reports. V: 9th Annual conference of spine experts group, 25-26 November 2011, Skopje. [Skopje: s. n., 2011]. [loč. pag.]. [COBISS.SI-ID 29246681]
140. ANTOLIČ, Vane (urednik), VENGUST, Rok (urednik), POMPE, Borut (urednik), XXVII. Ortopedski dnevi, 2011, Ljubljana, 14. februarja 2011. Koleno : klinične poti zdravljenja. Ljubljana: Ortopedska klinika, UKC, 2011. 69 str. ISBN 978-961-91308-6-5. [COBISS.SI-ID 254778624]
141. VENGUST, Rok. Patologija ledvene hrbtenice pri mladostnikih. V: Zbornik. Ljubljana: Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, 2011. Str. 23-24. [COBISS.SI-ID 6806188]
142. TRAVNIK, Ludvik, VENGUST, Rok, KOŠAK, Robert, GORENŠEK, Matevž. Screw loosening and screw sonication method to detect bacteria on removal spinal implants. V: 9th Annual conference of spine experts group, 25-26 November 2011, Skopje. [Skopje: s. n., 2011]. [loč. pag.]. [COBISS.SI-ID 29247193]
143. VENGUST, Rok, KOŠAK, Robert, GORENŠEK, Matevž, TRAVNIK, Ludvik. Single stage, both column instrumentation with posterior approach alone, for treatment of pyogenic spondylodiscitis of thoracic and lumbar spine. V: 9th Annual conference of spine experts group, 25-26 November 2011, Skopje. [Skopje: s. n., 2011]. [loč. pag.]. [COBISS.SI-ID 29246937]
144. SCHARA, Karin, VENGUST, Rok, KOŠAK, Robert, BERDEN, Nataša. Spredaj boleče koleno. V: ANTOLIČ, Vane (ur.), VENGUST, Rok (ur.), POMPE, Borut (ur.). Koleno : klinične poti zdravljenja. XXVII. Ortopedski dnevi, 2011, Ljubljana, 14. februarja 2011. Ljubljana: Ortopedska klinika, UKC, 2011. Str. 13-14. ISBN 978-961-91308-6-5. [COBISS.SI-ID 28447193]



2012

145. BEDENČIČ, Klemen, KOCJANČIČ, Boštjan, VENGUST, Rok. Long term results of Perthes disease. V: Abstract CD-ROM. 13th EFORT Congress, Berlin, Germany, 23-25 May 2012. Berlin: EFORT, 2012. . [COBISS.SI-ID 34378713]
146. KOCJANČIČ, Boštjan, BEDENČIČ, Klemen, VENGUST, Rok. Long term results of treatment of Perthes disease at our institution. V: ŠIMNIC, Ladislav (ur.). Final programme and book of abstracts. Ljubljana: Society of Orthopaedic Surgery Development, 2012. Str. 28. ISBN 978-961-269-725-9. [COBISS.SI-ID 961196]
147. MARTINČIČ, David, BROJAN, Miha, KOSEL, Franc, ŠTERN, Darko, VRTOVEC, Tomaž, VENGUST, Rok. Optimal cement volume for vertebroplasty – biomechanical study. V: Final program and abstracts. Annual Spine Experts Group Meeting and Slovenia 2012 Spine Symposium, November 29th and 30th, 2012, Ljubljana, Slovenia. [S. l.: s. n., 2012]. Str. 28. [COBISS.SI-ID 10903124]



2013

148. KUHTA, Matevž, VODIČAR, Miha, GORENŠEK, Matevž, KOŠAK, Robert, VOGRIN, Matjaž, MILFELNER, Borut, VENGUST, Rok. The influence of sagittal balance on clinical picture following transpedicular fixation with intercorporal desis of L3/L4 or L4/L5 lumbar segments due to degenerative spondylolisthesis : preliminary results. V: VORŠIČ, Matjaž (ur.), REČNIK, Gregor (ur.). Maribor spine. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2013. Str. 33-36. ISBN 978-961-6909-14-3. [COBISS.SI-ID 4785471]
149. REČNIK, Gregor, KOŠAK, Robert, VENGUST, Rok. Influencing segmental balance in isthmic spondylolisthesis using transforaminal lumbar interbody fusion. Journal of spinal disorders & techniques. Jul. 2013, vol. 26, no. 5, str. 246-251, ilustr. ISSN 1539-2465. http://journals.lww.com/jspinaldisorders/pages/articleviewer.aspx?year=2013&issue=07000&article=00003&type=abstract, DOI: 10.1097/BSD.0b013e3182416f5c. [COBISS.SI-ID 4155967]
150. ZUPANC, Oskar. Komolec : bolezni, poškodbe pri športu in zdravljenje. Ljubljana: Orthocons: Društvo za širitev znanja in raziskovanje v medicini, 2013. 118 str., ilustr. ISBN 978-961-276-906-2. [COBISS.SI-ID 270956800]
151. GORENŠEK, Matevž, KOŠAK, Robert, TRAVNIK, Ludvik, VENGUST, Rok. Posterior instrumentation, anterior column reconstruction with single posterior approach for treatment of pyogenic osteomyelitis of thoracic and lumbar spine. European spine journal. 2013, vol. 22, iss. 3, str. 633-641. ISSN 0940-6719. DOI: 10.1007/s00586-012-2487-5. [COBISS.SI-ID 1821612]



2014

152. VENGUST, Rok. Bolečina v spodnjem delu hrbta in najpogostejše bolezni ledvene hrbtenice. V: ŠARABON, Nejc (ur.), VOGLAR, Matej (ur.), ČEBAŠEK, Vita. Bolečina v spodnjem delu hrbta : struktura, funkcija, ergonomija in gibalna terapija. 1. izd. Koper: Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič, 2014. Str. [59]-68, ilustr. ISBN 978-961-6518-05-5. [COBISS.SI-ID 32435417]
153. KOCJANČIČ, Boštjan. Dolgoročni rezultati Perthesove bolezni in klinična, radiološka in biomehanska analiza : doktorska disertacija. [Ljubljana: B. Kocjančič, 2014]. 87 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 274463488]
154. REČNIK, Gregor, KRALJ-IGLIČ, Veronika, VENGUST, Rok. Increased occupational hip joint stress predicts earlier hip arthroplasty. Journal of ergonomics. 2014, vol. 4, issue 3, str. 1-5, ilustr. ISSN 2165-7556. http://omicsgroup.org/journals/increased-occupational-hip-joint-stress-predicts-earlier-hip-arthroplasty-2165-7556.1000133.pdf, DOI: 10.4172/2165-7556.1000133. [COBISS.SI-ID 5226047]
155. ANTOLIČ, Vane, MARTINČIČ, David, VENGUST, Rok, BROJAN, Miha, KOSEL, Franc, ŠTERN, Darko, VRTOVEC, Tomaž. Required cement volume for vertebroplasty. V: Rio de Janeiro TWC 2014 : abstract books. [S. l.: s. n.], 2014. Short oral presentations, str. 70. http://sicot.org/resources/File/Rio/Short%20Oral%20Presentations.pdf. [COBISS.SI-ID 10918484]
156. KOCJANČIČ, Boštjan, MOLIČNIK, Andrej, ANTOLIČ, Vane, MAVČIČ, Blaž, KRALJ-IGLIČ, Veronika, VENGUST, Rok. Unfavorable hip stress distribution after Legg-Calvé-Perthes syndrome : a 25-year follow-up of 135 hips. Journal of orthopaedic research. [Print ed.]. 2014, iss. 1, vol. 32, str. 8-16. ISSN 0736-0266. DOI: 10.1002/jor.22479. [COBISS.SI-ID 4622699]



2015

157. VODIČAR, Miha, KOŠAK, Robert, GORENŠEK, Matevž, KOREZ, Robert, VRTOVEC, Tomaž, KODER, Jadran, VENGUST, Rok. Does vertebral end plate perforation cause annulus reparation and intervertebral space restoration? : a pilot randomized controlled trial. EFORTNET. 16th efort congress 2015, str. 1. https://efortnet.efort.org/group/network/elibrary. [COBISS.SI-ID 11094868]
158. VODIČAR, Miha, KOŠAK, Robert, GORENŠEK, Matevž, KOREZ, Robert, VRTOVEC, Tomaž, KODER, Jadran, VENGUST, Rok. Intervertebral space restoration after lumbar discectomy : is vertebral and plate perforation the answer?. V: Eurospine 2015. Berlin; Heidelberg: Springer, 2015. S775-776. European spine journal, Vol. 24, suppl. 6. ISSN 0940-6719. http://link.springer.com/article/10.1007/s00586-015-4131-7. [COBISS.SI-ID 11247956]
159. MARTINČIČ, David, BROJAN, Miha, KOSEL, Franc, ŠTERN, Darko, VRTOVEC, Tomaž, ANTOLIČ, Vane, VENGUST, Rok. Minimum cement volume for vertebroplasty. International orthopaedics. Apr. 2015, vol. 39, no. 4, str. 727-733, ilustr. ISSN 0341-2695. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00264-014-2620-7, DOI: 10.1007/s00264-014-2620-7. [COBISS.SI-ID 10902612]
160. MARTINČIČ, David, BROJAN, Miha, KOSEL, Franc, ŠTERN, Darko, VRTOVEC, Tomaž, VENGUST, Rok. Optimal cement volume for vertebroplasty – biomechanical study. EFORTNET. 16th efort congress 2015, str. 1. https://efortnet.efort.org/group/network/elibrary. [COBISS.SI-ID 11094356]
161. VENGUST, Rok. Spondilolisteza in spondiloliza = Spondylolisthesis and spondylolysis. Medicina športa. 2015, letn. 2, št. 1, str. 33-35, ilustr. ISSN 2350-6156. [COBISS.SI-ID 2105703]



2016

162. VODIČAR, Miha, KOŠAK, Robert, GORENŠEK, Matevž, KOREZ, Robert, VRTOVEC, Tomaž, KODER, Jadran, VENGUST, Rok. Ali perforacija krovnih plošč ob ledveni discektomiji povzroči regeneracijo medvretenčne ploščice?. V: 6. raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra in [3.] Srečanje vertebrološkega združenja Slovenije, [Ankaran, 17. junij 2016]. [Ankaran]: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, 2016. Str. 12. [COBISS.SI-ID 1538566852]
163. VODIČAR, Miha, KOŠAK, Robert, VENGUST, Rok. Long-term results of surgical treatment for symptomatic anterior cervical osteophytes : a case series with review of the literature. Clinical spine surgery. Nov. 2016, vol. 29, iss. 9, str. e482-e487. ISSN 2380-0194. https://insights.ovid.com/pubmed?pmid=27755206, DOI: 10.1097/BSD.0b013e31829046af. [COBISS.SI-ID 5580972]
164. REČNIK, Gregor, VENGUST, Rok. Minimally invasive transforaminal lumbar interbody fusion – an overview of its benefits and pitfalls. Annals of surgery : international. 2016, vol. 2, issue 2, article no. asi-2-013, ilustr. ISSN 2472-9612. http://crescopublications.org/pdf/ASI/ASI-2-013.pdf. [COBISS.SI-ID 5769535]
165. SUHODOLČAN, Lovro, MIHELAK, Marko, BRECELJ, Janez, VENGUST, Rok. Operative stabilization of the remaining mobile segment in ankylosed cervical spine in systemic onset – juvenile idiopathic arthritis : a case report. World journal of orthopedics. 2016, vol. 7, iss. 7, str. 458-462. ISSN 2218-5836. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4945514/pdf/WJO-7-458.pdf, DOI: 10.5312/wjo.v7.i7.458. [COBISS.SI-ID 3547052]
166. VODIČAR, Miha. Vpliv perforacije krovne plošče na višino medvretenčnega prostora šest mesecev po ledveni discektomiji : randomizirana kontrolirana študija : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Vodičar], 2016. XIII, 72 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=84223. [COBISS.SI-ID 284555008]



2017

167. HERO, Nikša, VENGUST, Rok, TOPOLOVEC, Matevž. Comparative analysis of combined (first anterior than posterior) versus only posterior approach for treating severe scoliosis: a mean follow up of 8.5 years. V: Programme with abstracts. Annual Spine Experts Group Meeting and Slovenia 2017 Spine Symposium, Ljubljana, Slovenia, November 24-25, 2017. [S. l.: s. n., 2017]. Str. 13. [COBISS.SI-ID 6962092]
168. HERO, Nikša, VENGUST, Rok, TOPOLOVEC, Matevž (avtor dodatnega besedila). Comparative analysis of combined (first anterior, then posterior) versus only posterior approach for treating severe scoliosis : a mean follow up of 8.5 years. Spine. [Online ed.]. 2017, vol. 42, no. 11, str. 831-837, ilustr. ISSN 1528-1159. http://insights.ovid.com/crossref?an=00007632-201706010-00009, DOI: 10.1097/BRS.0000000000002059. [COBISS.SI-ID 1539344580]
169. VENGUST, Rok, KOŠAK, Robert, VODIČAR, Miha, TRAVNIK, Ludvik, GORENŠEK, Miro. Corner osteotomy for treatment of fixed sagittal malalignment following previous spinal fusion: case series. V: Programme with abstracts. Annual Spine Experts Group Meeting and Slovenia 2017 Spine Symposium, Ljubljana, Slovenia, November 24-25, 2017. [S. l.: s. n., 2017]. Str. 10-11. [COBISS.SI-ID 6961836]
170. KUHTA, Matevž, VODIČAR, Miha, BRICELJ, Bor, VOGRIN, Matjaž, VENGUST, Rok. Do reposition and segmental lordosis influence clinical outcome after posterior interbody fusion in degenerative spondylolisthesis?. V: VORŠIČ, Matjaž (ur.), REČNIK, Gregor (ur.). Maribor spine. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2017. Str. 64-74, ilustr. ISBN 978-961-6909-91-4. [COBISS.SI-ID 6145343]
171. BOŠNJAK, Klemen, KUHTA, Matevž, VENGUST, Rok. Failure to maintain segmental lordosis during posterior interbody fusion for one level degenerative spondylolisthesis negatively affects clinical outcome 5 years postoperatively. V: Programme with abstracts. Annual Spine Experts Group Meeting and Slovenia 2017 Spine Symposium, Ljubljana, Slovenia, November 24-25, 2017. [S. l.: s. n., 2017]. Str. 17. [COBISS.SI-ID 6194239]
172. HERO, Nikša, VENGUST, Rok, TOPOLOVEC, Matevž. Operativno zdravljenje skolioz. V: MIRNIK, Nino (ur.). Zbornik. 7. raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra in 3. srečanje Vertebrološkega združenja Slovenije, Ortopedska bolnišnica Valdoltra, junij 2017. [Ankaran]: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, [2017]. Str. 16. [COBISS.SI-ID 1539477444]
173. MARTINČIČ, David. Optimalni volumen injiciranega cementa pri vertebroplastiki : doktorska disertacija. Ljubljana: [D. Martinčič], 2017. XII, 56 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=99266. [COBISS.SI-ID 293253888]
174. MARTINČIČ, David, BROJAN, Miha, KOSEL, Franc, ŠTERN, Darko, VRTOVEC, Tomaž, ANTOLIČ, Vane, VENGUST, Rok. Optimum cement volume for vertebroplasty. V: Programme with abstracts. Annual Spine Experts Group Meeting and Slovenia 2017 Spine Symposium, Ljubljana, Slovenia, November 24-25, 2017. [S. l.: s. n., 2017]. Str. 8. [COBISS.SI-ID 11907668]
175. GABEL, Charles Philip, CUESTA-VARGAS, Antonio, QIAN, Meihua, VENGUST, Rok, BERLEMANN, Ulrich, AGHAYEV, Emin, MELLOH, Markus. The Oswestry Disability Index, confirmatory factor analysis in a sample of 35,263 verifies a one-factor structure but practicality issues remain. European spine journal. 2017, vol. 26, iss. 8, str. 2007-2013. ISSN 0940-6719. DOI: 10.1007/s00586-017-5179-3. [COBISS.SI-ID 5580716]
176. VENGUST, Rok (intervjuvanec). Prof. dr. Rok Vengust, dr. med., spec. ortoped. Isis : glasilo Zdravniške zbornice Slovenije. [Tiskana izd.]. okt. 2017, leto 26, št. 10, str. 8-11, ilustr. ISSN 1318-0193. [COBISS.SI-ID 33443033]
177. VODIČAR, Miha, KOŠAK, Robert, GORENŠEK, Matevž, KOREZ, Robert, VRTOVEC, Tomaž, KODER, Jadran, ANTOLIČ, Vane, VENGUST, Rok. Vertebral end-plate perforation for intervertebral disc height preservation after single-level lumbar discectomy : a randomized-controlled trial. Journal of spinal disorders & techniques. Jul. 2017, vol. 30, no. 6, str. e707-e712, ilustr. ISSN 1539-2465. http://journals.lww.com/jspinaldisorders/Abstract/publishahead/Vertebral_End_Plate_Perforation_for_Intervertebral.99087.aspx, DOI: 10.1097/BSD.0000000000000305. [COBISS.SI-ID 11062612]



2018

178. KERNC, Dejan, STROJNIK, Vojko, VENGUST, Rok. Early initiation of a strength training based rehabilitation after lumbar spine fusion improves core muscle strength : a randomized controlled trial. Journal of orthopaedic surgery and research. [Online ed.]. 2018, vol. 13, iss. 151, str. 1-8. ISSN 1749-799X. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6006840/, DOI: 10.1186/s13018-018-0853-7. [COBISS.SI-ID 5580460]
179. POREDOŠ, Peter, PRAŽNIKAR, Andreja, VENGUST, Rok. Osteotomija hrbtenice. Acta anaesthesiologica Emonica. [Tiskana izd.]. sept. 2018, vol. 1, no. 1, str. 51-53, ilustr. ISSN 2630-1857. [COBISS.SI-ID 5178028]
180. HERO, Nikša. Primerjava dveh pristopov operativnega zdravljenja idiopatskih skolioz : doktorska disertacija. Ljubljana: [N. Hero], 2018. 62 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=101518. [COBISS.SI-ID 3911188]
181. BRAČUN, Špela. Vpliv kirurške stabilizacije ledvene hrbtenice na sposobnost hoje pri ljudeh z degenerativno spondilolistezo : magistrska naloga = The influence of surgical stabilization of the lumbar spine on the walk ability in patients with degenerative spondylolisthesis : master degree. Ljubljana: [Š. Bračun], 2018. 49 str., [20] str. pril., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=101530. [COBISS.SI-ID 5441643]
182. KERNC, Dejan. Vpliv zgodnje rehabilitacije po zatrditvi ledvene hrbtenice na klinični rezultat in izbrane biomehanične dejavnike : [doktorska disertacija]. Ljubljana: [D. Kernc], 2018. X, 136 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=107729. [COBISS.SI-ID 5517745]



2019

183. MARČUN, Aljaž, VODIČAR, Miha, VENGUST, Rok. ALIF – prikaz operativne tehnike in primera. V: NABERGOJ, Marko (ur.), et al. Zbornik. Ankaran: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, 2019. Str. 16. ISBN 978-961-94454-1-9. [COBISS.SI-ID 1541395652]
184. REČNIK, Gregor, VENGUST, Rok. Case 1 and 2 solution : case solution (Session 1, MISS in degenerative spondylolisthesis) on AOSpine Advanced Course “Minimally invasive spine surgery”, Maribor, Slovenia, April 12-13, 2019. [COBISS.SI-ID 6659903]
185. KUHTA, Matevž, BOŠNJAK, Klemen, VENGUST, Rok. Failure to maintain segmental lordosis during TLIF for one-level degenerative spondylolisthesis negatively affects clinical outcome 5 years postoperatively : a prospective cohort of 57 patients. European spine journal. 2019, vol. 28, iss. 4, str. 745-750, ilustr. ISSN 0940-6719. https://link.springer.com/epdf/10.1007/s00586-019-05890-w?author_access_token=y1xycYdjVLFjkXK8svxStPe4RwlQNchNByi7wbcMAY48eNEEUtU5u_dxfGQgcMh9yJSM-pqew08SetBNAlwQk6YVmNKm1x3xPXi7hKdNKnWrAi3EQJmJmkrldvys_4HqJDNCig5Un9vcsVES6QgyeA%3D%3D, DOI: 10.1007/s00586-019-05890-w. [COBISS.SI-ID 5620396]
186. VORŠIČ, Matjaž, REČNIK, Gregor, JUG, Marko, KOŠAR, Jaka, VENGUST, Rok. Live surgeries with video streaming in the conference room : AOSpine Advanced Course “Minimally invasive spine surgery”, Maribor, Slovenia, April 12-13, 2019. [COBISS.SI-ID 6662207]
187. BRAČUN, Špela, VENGUST, Rok, MERČUN, Aljaž. Ocena funkcijskega stanja po spondilodezi zaradi degenerativne spondilolisteze ledvene hrbtenice. V: KRESAL, Friderika (ur.), RASPOR, Peter (ur.). Fizioterapija za prihodnost : [večavtorska monografija]. Ljubljana: Fizioterapevtika, 2019. Str. 55-66. ISBN 978-961-93982-1-0. [COBISS.SI-ID 4029972]
188. KRALJ-IGLIČ, Veronika (urednik). Sokratska predavanja : zbornik recenziranih prispevkov = Socratic lectures : peer reviewed proceedings. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta: = Faculty of Health Sciences, 2019. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (112 str.)). ISBN 978-961-6808-94-1. http://www2.zf.uni-lj.si/images/stories/datoteke/Zalozba/Sokratska_2019.pdfhttps://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=113109&lang=slv. [COBISS.SI-ID 302959104]
189. BOŠNJAK, Klemen, TOPOLOVEC, Matevž, VENGUST, Rok. Titan vs Polyetheretherketone (PEEK) cages in interbody fusion : review. V: GODEC, Matjaž (ur.), et al. Program in knjiga povzetkov = Program and book of abstracts. 27. Mednarodna konferenca o materialih in tehnologijah, 16.-18. oktober 2019, Portorož, Slovenija = 27th International Conference on Materials and Technology, 16-18 October 2019, Portorož, Slovenia. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2019. Str. 32. ISBN 978-961-94088-3-4. http://mit.imt.si/Revija/izvodi/mit194/BookOfAbstracts_27ICM&T.pdf. [COBISS.SI-ID 1541840836]



2020

190. TOPOLOVEC, Matevž, VOZLIČ, David, PLOHL, Nejc, VENGUST, Rok, VODIČAR, Miha, MANNION, Anne Frances. Cross-cultural adaptation and validation of the Slovenian version of the Core outcome measures index for low back pain. BMC musculoskeletal disorders. Apr. 2020, vol. 21, iss. 1, str. 1-8. ISSN 1471-2474. https://bmcmusculoskeletdisord.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12891-020-03280-8, DOI: 10.1186/s12891-020-03280-8. [COBISS.SI-ID 34794969]
191. KRALJ-IGLIČ, Veronika (urednik). Sokratska predavanja : 3. mednarodni minisimpozij, Ljubljana, 17. april 2020 : zbornik recenziranih prispevkov = Socratic lectures : 3rd international minisymposium, Ljubljana, 17. april 2020 : peer reviewed proceedings. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (285 str.)), ilustr. ISBN 978-961-7112-00-9. https://www.zf.uni-lj.si/images/stories/datoteke/Zalozba/Sokratska_2020.pdfhttps://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=119124. [COBISS.SI-ID 26476291]




Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: leto – naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 18. 1. 2021